Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta RC Beograd Stari Grad

Dana 19.10.2022. član našeg kluba Radovan Radovanović prisustvovao je predavanju koje je organizovao naš bratski klub Rotary Club Beograd Stari Grad pod nazivom “Doprinos pojedinca u razvoju zajednice”. Ovo zanimljivo predavanje održano je u hotelu Konstantin Veliki u Beogradu, a predavanje je držao doc. Marko Stojanović.