Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta predstavnika District-a 1910

U hotelu Drina, u našim prostorijama je 26.9.2016 godine realizovan sastanak sa predstavnicima Distrikta 1910. Naši dragi gosti su bili, gospodin Gerhard Hellman, prošlogodišnji guverner, a sada na funkciji razvoja članstva i trener Distrikta i gospođica Dijana Bajrović.

Na sastanku su razmjenjena iskustva i podnijet izvještaj o radu i rezultatima našeg kluba.Još jednom je potvrđeno da Rotari klub Bijeljina prestavlja jedan od najorganizovanijih klubova u BiH.