Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta Guvernera Distrikta 1910

Naš Rotary Club je posjetio Guverner Distrikta 1910 gospodin Peter Kraus, te su ga članovi kluba upoznali sa trenutnim dešavanjima i planovima za budućnost.