Categories
Rotary aktivnosti

PET SET u Bihaću

U Hotelu “Kostelski buk” nadomak Bihaća održan je PET SET seminar za dolazeće predsjednike svih rotari klubova iz BiH. Pored ostalih, na seminaru je bio prisutan i dolazeći predsjednik RC Bijeljina Slaviša Stojanović.