Categories
Rotary aktivnosti

Donacija za Rotari česmu od RC Šabac

U bijeljinskom gradskom parku su predstavnici našeg kumovskog kluba Rotary Club Sabac dana 10.7.2019. godine predali našim članovima donaciju koju su oni pripremili za projekat izgradnje Rotari česme.
Zajednički su se uvjerili u tok izgradnje česme, te su posle nastavili druženje u “Gradskom parku” u Bijeljini gdje su dogovorili dalja zajednička druženja i akcije.