Categories
Rotary aktivnosti

Donacija projektora

Rotary club Bijeljina je još jednom podržao školski sistem, odnosno mlade naraštaje u njihovom obrazovanju. Naime 28. oktobra delegacija kluba koju su sačinjavali predsjednik Velibor Maksimović i član kluba Vaso Arsenović, uručila je OŠ “Knez Ivo od Semberije” kao donaciju jedan projektor neophodan za podršku održavanju nastave za koje je već izvršena digitalizacija udžbenika. Ispred škole delegaciju su dočekali direktor škole Radenko Savić i Zoran Jovanović, pomoćnik direktora.