Categories
Rotary aktivnosti

Završena obuka medicinskog osoblja u Italiji

U sklopu Global granta koji Rotari klub Bijeljina provodi sa partnerskim klubom iz Ravene u cilju poboljšanja liječenja moždanog udara u bolnici „Sveti Vračevi“ u Bijeljini, provedena je edukacija tima za moždani udar u bolnicama u Italiji od 16. januara do 5. februara 2017. godine.

Obuka u Italiji podrazumijevala je upoznavanje sa optimalnim načinom liječenja akutnog moždanog udara po modelu jedinice za moždani udar sa odgovarajućom opremom (monitoring, eho kolor doppler, CT, CT angio, CT perfuzione studije), primjene intravenske trombolitičke terapije, drugim opcijama liječenja i njege pacijenata sa akutnim moždanim udarom, ranom rehabilitacijom, planiranjem hronične terapije i sekundarne prevencije kao i načina otpusta pacijenta nakon završenog liječenja.

Tim iz bijeljinske bolnice kojeg su činili Dr Nataša Jovanović i Dr Svetlana Jevtić specijalisti neurologije, Aida Mulahmetović medicinska sestra i Srđan Ilić fizioterapeut su boravili u tri bolnice: u Reggio Emilia, istraživačka bolnica tercijalnog nivoa, gdje je učestvovao u radu u jedinici za moždani udar i prisustvovao brojnim, multidisciplinarnim lekcijama o uzroku nastanka, liječenju i prevenciji moždanog udara. U Modeni, bolnica tercijalnog nivoa, gdje su neurolozi na odjeljenju neuroradilologije upoznati sa tehnikom endovaskularne trombektomije kao načinom akutnog liječenja moždanog udara. U Raveni, u bolnici sekundarnog nivoa, tim je boravio na odjeljenju neurologije sa uvidom u organizaciju rada odeljnja, jedinice za moždani udar, urgentne službe, prijema, dijagnostike, liječenja, rane rehabilitacije i praćenja pacijenata sa moždanim udarom.

Povodom boravka tima bolnice „Sveti Vračevi“ u Italiji, organizovan je i prigodan svečani događaj kojem su prisustvovali i predstavnici Rotari kluba Bijeljina, predvođeni aktuelnim predsjednikom Nebojšom Simićem. Ovom prilikom potpisan je i ugovor između partnerskih klubova, bolnice i isporučioca opreme kojim su precizno definisane tehničke, finansijske i programske obaveze, uključujući i monitoring učinka samog projekta. Bila je ovo i dobra prilika za ostvarivanje novih prijateljstava i veza sa velikim brojem rotari klubova iz ovog dijela Italije. „Približavamo se uspješnoj realizaciji ovog projekta vrijednog 130.000 KM, koji treba omogućiti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu stanovništvu Bijeljine i okolnih opština. Ovdje ne želimo stati – ostajemo posvećeni realizaciji novih akcija sa italijanskim, domaćim, i svim drugim zainteresovanim partnerima,  te služenju našoj zajednici“, rekao je Siniša Bencun, šef ovog projekta ispred Rotari kluba Bijeljina, i dodao da se završetak očekuje tokom marta mjeseca, kada će biti obezbijeđena i vrijedna oprema za jedinicu za moždani udar u bolnici „Sveti Vračevi“.