Categories
Rotary aktivnosti

Zatvorimo dječiju paralizu

Rotaract Club Bijeljina je realizovao humanitarnu akciju prikupljanja plastičnih čepova u svrhu kupovine vakcina protiv dječije paralize. Akcija je organizovana u periodu od 24.10. do 07.11.2014. godine u saradnji sa ekološkim sekcijama i/ili Savjetima učenika osnovnih škola “Knez Ivo od Semberije”, “Sveti Sava” i “Vuk Karadžić” iz Bijeljine. U sklopu akcije u navedenim školama su održana i edukativna predavanja na temu “Šta je to dječija paraliza i kako je spriječiti?”