Categories
Rotary aktivnosti

Zajednički sastanak sa RC Nikola Tesla

Dana 19.04.2023. godine održan je zajednički sastanak RC NikolaTesla i RC Bijeljina, u hotelu “Crown Plaza” u Beogradu. Sastanku je prisustvovalo 28 rotarijanaca, a našu 10-očlanu delegaciju predvodio je dolazeći predsjednik Oleg Grubač. Ovom prilikom je pored razmjene iskustava u radu naših klubova, dogovorena i intenzivnija saradnja, sa željom da se naši klubovi pobratime u narednoj rotarijanskoj godini. Takođe, na sastanku je bilo upriličeno i interesantno motivaciono predavanje našeg člana Slaviše Stojanovića, na temu “Razlika izmeđe rotarijanca i člana rotari kluba”. Nakon oficijelnog dijela, uslijedila je zajednička večera i prijatno druženje članova naših klubova.