Categories
Rotary aktivnosti

Zajednički sastanak rotarijanaca

31.01.2019. je u Hotelu „Drina” održan zajednički radni sas-tanak Rotary Club Bijeljina, Rotaract Club Bijeljina i Inner Wheel Cluba Bijeljina. U gostima su nam bili i predstavnici Rotary Club Beograd Stari grad i Rotary Club Novi Sad, kao i najavljeni predavač iz Novog Sada Ljubomir Kustudić.
Nakon kraćeg radnog dela klubova iz bijeljinske rotari porodice i predstavljanja svih njihovih prisutnih članova, usledilo je i predstavljanje gostiju iz Rotary Club Beograd Stari grad, predsednika Duška Marjanovića, potpredsednika Radeta Petrovića i novog člana Samira Shalabija.
Posle veoma uspešne saradnje, zajedničkih aktivnosti i izvanrednog druženja, Rotary Club Bijeljina i Rotary Club Beograd Stari grad su doneli odluku o bratimljenju i tim povodom potpisali Sporazum o inicijaciji procedure bratimljenja.
Uvereni smo da će bratimljenje dovesti do višeg nivoa naše saradnje i interakcije klubova, do novih zajedničkih akcija i projekata, te dodatno osnažiti odnos i relacije između Distrikta 1910 i 2483, i tako zajednički mnogo više doprineti našoj rotari zajednici.
Nakon predstavljanja predsednika Rotary Cluba Novi Sad, Vladislava Gencela, usledilo je predavanje gospodina Ljubomira Kustudića, jednog od osnivača Udruženja “MENSA”. Tema predavanja bila je “Razvoj i cjeloživotna podrška darovitima”.
Bilo nam je čast i zadovoljstvo biti domaćin ovako uglednim gostima.
Posle smo do u kasne sate uživali u neformalnom druženju i večeri u restoranu hotela „Drina“.