Categories
Rotary aktivnosti

Vinski bal

Rotary Club Banja Luka je organizovao tradicionalni “Vinski bal” u Hotelu “Bosna”. Naš klub je uzeo učešće i u ovoj humanitarnoj akciji.