Categories
Rotary aktivnosti

Skup “Webobran”

U srijedu 16. novembra 2022. godine u hotelu Drina u Bijeljini, u organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije u BiH i marketing agencije MANIA. održan je stručno – edukativni skup na temu Sigurnost djece na internetu u sklopu kampanje „Webobran“.Na skupu koji se organizuje u okviru projekta „Zaštita djece na internetu u sistemima korisnika dozvola Regulatorne agencije za komunikacije“ učestvovali su predstavnici zakonodavnih tijela, pružaoci usluga interneta, odnosno Internet servis provajdera kao i predstavnici institucija i organizacija koje su aktivne u oblasti zaštite djece na internetu.Djeca su sve češće žrtve nasilja na internetu, izrugivanja, prevara, vrbovanja, krađe identiteta i drugih negativnih pojava, te je cilj ovog projekta probuditi svijest djece, roditelja i svih korisnika interneta o opasnostima koje vrebaju u online svijetu, kroz analizu, istraživanje i statističke podatke ukazivati na potrebu stalne i preventivne edukacije, kao glavnog koraka u zaštiti djece na internetu i digitalnim platformama.Predstavljen je nacrt studije i edukativni video spotovi za djecu i roditelje a razgovarano je i o različitim aspektima zaštite djece na internetu, mogućnostima za unapređenje regulatornog okvira. Prikupljene su i relevantne informacije o stanju sigurnosti djece na internetu, te definisani zaključci koji će biti objedinjeni nakon završetka svih stručno – edukativnih skupova koji se pored Bijeljine održavaju i u Bihaću, Banjaluci, Mostaru i Sarajevu. Ispred Rotary kluba Bijeljina skupu je prisustvovao naš član Jovan Cvjetković.