Categories
Rotary aktivnosti

Rotarijanka

Tradicionalno pečenje čuvene rakije “Rotarijanke”, je manifestacija koju zadnjih nekoliko godina u oktobru organizuju članovi RC Tuzla.  Pored gostiju iz Beča (guvernera i dolazećeg guvernera Distrikta 1910), ovom druženju su prisustvovali i članovi RC Lukavca, RC Loznice, kao i predstavnici našeg rotari kluba. Uz muziku, hranu i piće ovo nezaboravno druženje je trajalo do “sitnih sati”.