Categories
Rotary aktivnosti

Rotari bal Banja Luka

U organizaciji Rotari kluba Banja Luka, 2.decembra 2017. godine je u Banskom dvoru u Banjaluci organizovan Humanitarni Rotari bal, na kojem su prisustvovale dvije članice Rotari kluba Bijeljina, te predstavnici Rotarakt kluba Bijeljina.