Categories
Rotary aktivnosti

Proslava 10 godina od osnivanja RC Ruma

Dana 23. novembra 2018. godine u Restoran Vulin, Ruma održana je proslava Rotary Club Ruma povodom 10 godina od svog zvaničnog osnivanja i promovisanja novoosnovanog Rotarakt kluba Ruma. Ovoj proslavi je prisustvovala tročlana delegacija Rotary Club Bijeljina.
Ovo je bila jedinstvena prilika da Rotary Club Ruma prikaže i da se podjsetimo šta je to što je njihov klub uradio za ovih deset godina. Nakon oficijalnog dijela uživali smo u večeri sa prijateljima uz muziku, piće i dobro raspoloženje.