Categories
Rotary aktivnosti

Primopredaja dužnosti

Rotary Club Bijeljina je dana 30.6.2017. godine organizovao ceremoniju pripopredaje predsjedničke dužnosti gdje je u prisustvu velikog broja članova Rotary Club-a Bijeljina i Rotaract Club-a Bijeljina prethodni predsjednik Nebojša Simić predao dužnost aktuelnoj predsjednici Aleksandri Letić. Sama cerominija je prošla u svečanoj atmosferi i dobrom druženju članova Rotary i Rotaract club-a.

Nebojša Simić se zahvalio na podršci koju je imao kao predsjednik, dok je gosp. Letić predstavila svoje planove za razvoj kluba.

Te večeri je naš klub postao bogatiji za još jednog člana – Vesnu Stevanović, koja će svojim radom svakako doprinijeti našem klubu.

Treba reći i da su članovi Rotary Cluba Bijeljina tajnim glasanjem odlučili o raspodjeli Paul Harris znački koje su pripale klubu, a koje će biti naknadno dodijeljene.

Svečanom ceremonijom je i izvršena primopredaja predsjedničke dužnosti rukovodstva Rotaract Club-a Bijeljina, tj. bivšeg predsjednika Dušana Sekulića i aktuelnog predsjednika Ivana Petrovića.