Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje “Sličnosti i razlike Nastavnog plana i programa Republike Srpske i Nacionalnog kurikuluma Republike Hrvatske”

Dana 16.03.2023. godine, RC Bijeljina je održao još jedan zvanični sastanak tokom kojeg su planirane dalje aktivnosti našeg kluba do kraja rotarijanske godine. Nakon zvaničnog dijela sastanka, član našeg kluba Jovan Cvijetković održao je zanimljivo predavanje na temu “Sličnosti i razlike Nastavnog plana i programa Republike Srpske i Nacionalnog kurikuluma Republike Hrvatske”