Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje Sanje Bašić

Rotary klub Bijeljina je 27.4.2018. godine organizovao dva zanimljiva predavanja. Prvo predavanje je održao dipl. arhitekta Milan Tomašević, koji je ujedno i član našeg kumovskog Kluba RC Šabac na temu „Urbani mobilijar“ i dočarao nam kako se kreativno može uljepšati prostor grada, a da urbani mobilijar direktno koristi i očuvanju životne sredine.

Drugo predavanje su održale članice Komiteta za razvoj članstva u Distriktu 2483, Sanja Bašić, dolazeća predsjednica RC Stari Bečej i Sandra Vuković, koje su prisutnima objasnile cikluse razvoja Kluba, moguće poteškoće i načine u radu Rotary klubova i kako iste uspješno prevazići.  Nakon predavanja, članovi RC Bijeljina, članovi RAC-a Bijeljina i članice Innerwheel Kluba Bijeljina su u prijateljskoj atmosferi nastavili druženje sa gostima, te ujedno dogovorili moguću saradnju, posebno sa RC Stari Bečej sa kojim do sada nismo imali intenzivnije kontakte