Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje o vinu sa degustacijom

Na našem redovnom sastanku 16. januara 2020. godine, bio je prisutan i gospodin Sava Jojić, vlasnik vinskog podruma „Mačkov kamen“ iz Iriga, koji je posle sastanka održao zanimljivo predavanje o vrstama vina uz degustaciju vina koje oni proizvode.

Druženje je proteklo u zanimljivoj i veseloj atmosferi.