Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje o obrazovanju odraslih

Na sastanku održanom dana 2.2.2017. godine gosp. Amela Fifić iz Geteborga (Švedska)  je održala predavanje o obrazovanju odraslih u Švedskoj, te paralelama u obrazovnom sistemu sa RS i BiH. Gosp. Fifić je profesorica istorije i bavi se obrazovanjem odraslih na ABF Univerzitetu u Geteborgu, obrazovnoj instituciji, koja se obrazovanjem odraslih za potrebe švedske privrede i društva bavi više od 110 godina.

Predavanje je svakako priližilo obrazovni sistem u Švedskoj, te je vođena i kontruktivna polemika o tome kako bi mogli unaprijediti obrazovanje u našoj zemlji.