Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje Guvernera Distrikta Srbija i Crna Gora

Bijeljinski rotarijanci su dana 14.10.2015. godine organizovali predavanje na temu “Rotari pokret u Kraljevini Jugoslaviji”. Predavač je bio prof. dr. Dejan Čikara, Guverner Distrikta Srbija i Crna Gora. Izuzetno zanimljivom predavanju prisustvovali su rotarijanci iz RC Bijeljina, RC Brčko, RC Mostar, RC Beograd Centar i RAC Bijeljina. Tom prilikom Guverner Distrikta 2483 je uručio predstavnicima RC Brčko faksimile dokumenata, vezanih za osnivanje i funkcionisanje RC Brčko u periodu 1932 -1941. godine. RC Brčko je osnovan kao 33. (pretposlednji) klub u Kraljevini Jugoslaviji te sačuvani dokumenti predstavljaju izuzetnu istorijsku građu. Pored predavanja, ovo je bila idealna prilika za rotari druženje starih prijatelja i sticanje novih.