Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta Rotari klubu Novi Sad Dunav

Delegacija Rotari kluba Bijeljina je 27.12.2017. godine prisustvovala sastanku i druženju u organizaciji Rotari kluba Novi Sad Dunav.