Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta Guvernerke Distrikta 1910

Naš Rotary Club je posjetila i Guvernerka Distrikta 1910 gospođa Barbare Kamler Wild, te su je članovi kluba upoznali sa trenutnim dešavanjima i planovima za budućnost.