Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta Guvernera Distrikta 1910

Guverner Distrikta 1910, gospodin Ismail Sadek posjetio je naš klub u ponedeljak 29. oktobra 2018. Nakon sastanka sa bordom kluba, Guverner je održao predavanje na kome su, pored članova Rotary kluba, prisustovali i članovi Rotaract Club Bijeljina i članovi novoosnovanog Inner Wheel Club Bijeljina. Tom prilikom Guverner je pohvalio rad Rotary Club Bijeljina i poželio da naš Distrikt ima više ovakvih klubova.