Categories
Rotary aktivnosti

Pomoć rotarijanaca iz Francuske

Po izbijanju poplava javili su nam se predstavnici humanitarne organizacije SOS Attitude iz Francuske, koji su ujedno i članovi Rotari kluba Grenobl. Oni su odmah i obišli poplavljena područja, te je dogovorena distribucija šatora (po standardima međunarodne organizacije Crvenog krsta) za porodice ugrožene poplavama koja će biti realizovana putem organizacije Crvenog krsta Bijeljina. Nastavljamo dalje saradnju i naše djelovanje kroz Rotari za sve kojima je pomoć potrebna. Ujedno se zahvaljujemo na pomoći prijateljima rotarijancima iz Francuske.

U samoj akciji su učestvovali predstavnici humanitarne organizacije SOS Attitude iz Francuske, koji su ujedno i članovi Rotari kluba Grenobl, predstavnici Rotarakt klubova Bijeljina i Tuzla, te predstavnicima Crvenog krsta Bijeljina.