Categories
Rotary aktivnosti

PETS/SETS u Sarajevu

U Hotelu “Hills” u Sarajevu dana 8.4.2017. godine je održan PETS/SETS seminar za buduće predsjednike i sekretare Rotari klubova iz BiH. Na ovom seminaru su učešće uzeli i predstavnici našeg kluba, te su dali svoj vrijedni doprinos uspješnom proteku seminara.

Na seminaru su uspostavljeni novi kontakti, te dogovorena buduća saradnja sa klubovima iz regiona.