Categories
Rotary aktivnosti

PETS 2023 Doboj

Rotary Distrikt 1910 održao je 31.03.2023. i 01.04.2023. godine Seminar za obuku dolazećih predsjednika (PETS) u Doboju za Rotari i Rotarakt klubove u BIH. Pod vođstvom Arnoa Kronhofera, našeg past guvernera i trenutnog distriktnog trenera, budući predsjednici su razgovarali o temama kao što su članstvo i odnosi sa javnošću za Rotari i Rotarakt u narednoj godini. Herbert Pfeiffer, izabrani guverner distrikta, predstavio je ciljeve za rotarijansku 2023/24. godinu, a obuci su prisustvovali i članovi našeg kluba – asistenti guvernera za BIH Aleksandra Letić i Želimir Tešić, te naš dolazeći predsjednik Oleg Grubač. Takođe, obuci su prisustvovali i asistenti guvernera za jug BIH Haris E. Bilalović i novi pomoćnik guvernera za BiH sjeverozapadni region Dejan Tedorović. Paralelno sa Seminarom za obuku predsjednika, Ralf Peters, imenovani kandidat za guvernera Distrikta 1910 i predsjedavajući Komiteta Rotary fondacije Distrikta 1910, održao je ovogodišnji Fondacijski seminar za Bosnu i Hercegovinu.