Categories
Rotary aktivnosti

Online sastanci

Imajući u vidu pandemiju COVID-19 virusa, Rotary Club Bijeljina je svoj rad preusmjerio put platformi za online komunikaciju.

Tokom ovog perioda, Klub je održao nekoliko internih sastanaka, te je održano i predavanje na temu platnih kartica gospodina Daria Jankovića.

Takodje je Klub bio aktivan i na međunarodnom planu, te je učestvovao i na regionalnim i svjetskim online konferencijama posvećenim razvoju Rotari zajednice. Među njima treba izdvojiti zajednički sastanak 6 klubova iz 3 distrikta (1910, 2483, 1912), te konferenciju od preko 100 Rotary Club-ova iz 40-tak zemalja.