Categories
Rotary aktivnosti

Konferencija Distrikta 1910 u Beču

Na konferenciji Rotari Distrikta 1910 u Beču, Austrija su bili prisutni i predstavnici našeg Rotary Club-a i Rotaract Club-a Bijeljina. Na konferenciji je nastupio i član Rotaract Club-a Bijeljina Dušan Sekulić koji je sve oduševio sa svojim izvođenjem na harmonici.