Categories
Rotary aktivnosti

Druženje sa RC Brčko 1938

Tokom vikenda 11-13.10.2019. godine, Rotary Club Brčko 1938 je organizovao svoje tradicionalno druženje sa pobratimskim klubovima RC Zagorje ob Savi, Rotary Club Zrenjanin i RC Ulcinj na koje je pozvao i naše članove kao bliske prijatelje.
Ovo druženju smo se priključili u prostoru Vinarije “Pajić” gdje smo u ugodnoj atmosferi prisustvovali prezentaciji vina ove ugledne vinarije, te i svečanom ručku. Treba napomenuti da je ovom druženju prisustvovao gosp. Janez Lipec, prethodni guverner distrikta Slovenija i Makedonija koji je ponovio svoje oduševljenje sa našim Klubom, te najavio svoj skori dolazak u posjetu Rotary Club Bijeljina.