Categories
Rotary aktivnosti

Donacija Rotari kluba Beograd Čukarica

Predstavnici „Rotari kluba“ iz Bijeljine bili su gosti bratskog Rotari kluba Beograd Čukarica 22. aprila 2016. godine. Druženje je organizovano u okviru posjete rotarijanaca iz Švajcarske i Njemačke Srbiji. Učešće je uzelo preko 80 rotarijanaca iz 15 rotari klubova.

Naš klub je i ovom prilikom prepoznat kao jedan od najboljih klubova u regionu te nam je uručena i donacija od 500 EUR za Global Grant koji realizujemo.

Riječ je o projektu putem koga se se obezbijediti adekvatna medicinska oprema i realizovati obuku medicinskog osoblja za Jedinicu za moždani udar neurološkog odjeljenja bolnice u Bijeljini, a sve u cilju omogućavanja odgovarajućeg i pravovremenog tretmana, kao i smanjenja stope smrtnosti i stepena invaliditeta pacijenata sa moždanim udarom.