Categories
Rotary aktivnosti

Donacija peći i ogreva

Rotary Club Bijeljina je u saradnji sa Rotary Disctrictom 1910 donirao porodicama ugroženim poplavama na području Bijeljine peći i ogrev u ukupnom iznosu od 10.000 KM. Ova donacija je mnogim porodicama olakšala hladne zimske dane.