Categories
Rotary aktivnosti

Donacija medicinske opreme Udruženju paraplegičara

Rotari klub Bijeljina je 18.12.2013. godine donirao potrošni medicinski materijal koji je neophodan za svakodnevni život članova Udruženja paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i drugih invaliditeta sa područja grada Bijeljine.
SERVICE ABOVE SELF!