Categories
Rotary aktivnosti

Donacija knjiga crkvenoj biblioteci u Popovima

U sjećanje na oca Benedikta (Jovana), koji je služio u crkvi u Popovima i ujedno bio i čarter član RC Bijeljina, biblioteci koja počinje sa radom u crkvi u Popovima donirano je više od 300 knjiga.

Ovim je pomognuto pokretanje biblioteke u Popovima, te je ponovo potvrđen humani rotarijanski duh.