Categories
Rotary aktivnosti

Distriktna konferencija Distrikta 1910

Članovi Rotary kluba Bijeljina, Vesna Stevanović, Bojan Sarić, Želimir Tešić i Aleksandra Letić su 24. i 25. juna 2022.god. učestvovali na Distriktnoj konferenciji Distrikta 1910 u Deutschlandsbergu u Austriji. Članica našeg kluba i asistentica guvernera za BiH, Aleksandra Letić je na konferenciji predstavila klubove i njihov radi u BiH. Takođe naš član i asistent guvernera za Rotaract u BiH, Želimir Teśić se obaratio skupu i predstavio je projekte i aktivnosti koje su u prethodnom periodu realizovane u BiH od strane Rotaract klubova u našoj zemlji. Odlično organizovana i dobro posjećena konferencija, omogućila nam je da se upoznamo sa prijateljima i Rotary zajednice u Austriji, dogovorimo saradnju i međusobne posjete. Na konferenciji je dužnost Guvernera za rotarijansku godinu 22/23, od veoma uspješnog Past-guvernera Leo Štajnera preuzeo Kristijan Bamer.