Categories
Rotary aktivnosti

Čišćenje zvorničkog jezera od otpada

U subotu 22.05.2021. godine član našeg kluba Slaviša Stojanović i kandidat za člana Bojan Sarić i Tomo Perić iz RC Loznica obišli Zvorničko jezero, gdje su osvjedočili efikasnost njemačkog broda sa slovačkom posadom, koji efikasno čisti jezero od raznog otpada. Sve se to odvijalo uz nadzor g. Jana Klosterhofena iz kompanije Everwave iz Aachena.

Ovim je ponovo vidljiv rad našeg Rotary Club-a koji je u svojoj akciji sa RC Loznica i RC Aachen obezbjedio čišćenje Zvorničkog jezera od otpada.