Categories
Rotary aktivnosti

Svečani sastanak RC Bijeljina

Dana 24.09.2020. godine održan je svečani sastanak članova RC Bijeljina,na kojem je prethodni predsjednik Zoran Perić podnio izvještaj o projektima i aktivnostima realizovanim u njegovoj rotarijanskoj 2019/2020. godini. Među važnim projektima ističu se izgradnja česme u gradskom parku i kupovina respiratora za bolnicu Bijeljina.

Trenutna predsjednica Vesna Stevanović izložila je ciljeve za rotarijansku 2020/21. godinu,sa namjerom da Klub i u narednom periodu nastavi sa započetim projektima, i održi prijateljske odnose sa svim klubovima u okruženju a i šire.

Zatim se pristupilo prijemu novog člana u Klub – Mladena Petrovića.

Nakon toga nastavljeno je druženje rotarijanaca uz zakusku i aperitiv.