Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta RC Beograd Sava

U utorak 14. maja u hotelu Holiday-Inn u Beogradu naš predsednik Bojan Jelic je prisustvovao redovnom sastanku Rotary Club Belgrade SAVA.
Pokazalo se da je tradicija Rotarijanaca da budu dobri domaćini na planetarnom nivou. Tako su i članovi Rotary Club Belgrade SAVA lijepo i dostojanstveno dočekali našeg predstavnika.
Uz druženje i predivnu atmosferu na sastanku je održano i predavanje njihovog kandidata doktorke Tijane Antin Pavlović pod nazivom: „Integrativni pristup u unapređenju mentalnog zdravlja“
Dr Tijana Antin Pavlović je specijalista dječije i adolescentne psihijatrije i posebno se bavi prevencijom, dijagnostikom i terapijom različitih problema mentalnog zdravlja djece i mladih. U svome radu primenjuje integrativni model koji spaja konvencionalnu psihijatriju i psihoterapiju sa nutritivnom, ortomolekularnom, funkcionalnom psihijatrijom i epigenetikom, uvažavajući individualnost svakog djeteta i mlade osobe.
Bilo je pravo zadovoljstvo biti dio društva Rotary Club Belgrade SAVA.