Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta Past Guvernera Distrikta 2483

Dana 14.11.2019. godine, naš klub su posjetili članovi Rotary Club Beograd-Dunav: Past Guverner Distrikta 2483, Dejan Čikara i Makso Djukić.
Nakon upoznavanja, gdin Dejan Čikara je izložio prijedlog zajedničke saradnje naših klubova, uz rotari klubove iz Slovenije i Banja Luke, na izradi projektne dokumentacije uklanjanja opasnog medicinskog otpada primjenom savremenih tehnologija.
Gdin Dejan Čikara je autor knjige “Rotari u starom Beogradu”, u kojoj se detaljno rekonstruiše život i rad Rotarijanaca u Beogradu, u Kraljevini Jugoslaviji i sagledava razvoj srpskog i jugoslovenskog građanskog društva u periodu između dva rata i ovom prilikom poklonio je dvije knjige predsjedniku našeg kluba Zoranu Periću i ceremonijal majstoru Slaviši Stojanoviću.