Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta Guvernera Dictrict-a 1910 Wofganga Stalzera

Tokom 5. marta 2015. godine naš Rotary Club, te Rotaract Club Bijeljina je posjetio i Guverner Disctrict-a 1910, gospodin Wofgang Stalzer. Prilikom posjete je upoznat sa radom kluba, te je posjetio i dio porodica koje je Rotary Bijeljina pomogao tokom i posle prošlogodišnjih poplava u BiH. Takođe, Rotary Club Bijeljina je guverneru dodjelio zahvalnicu za nesebičnu pomoć Dictrict-a 1910 Bijeljini i okolini prilikom prošlogodišnjih poplava.

Guverner se zahvalio, te istakao da će svakako rado ponovo posjetiti Bijeljinu u narednom periodu.