Categories
Rotary aktivnosti

Pomoć Udruženju za pomoć licima sa autizmom „Drugačiji svijet“

Rotari klub Bijeljina je dana 26.03.2016. godine posjetio Udruženje za pomoć licima sa autizmom „Drugačiji svijet“ iz Bijeljine i tom prilikom im uručio novčanu pomoć u iznosu od 500 KM za nastavak opremanja prostorija za rad Udruženja. Predsjednik Udruženja Kaća Blagić je predstavila rad Udruženja, realizovane aktivnosti na rekonstrukciji objekta koji su dobili na korištenje kao prostor za rad, te planove Udruženja za stručni rad sa kategorijom članova koje okupljaju.

Rotari klub Bijeljina će i u budućnosti pratiti rad Udruženja za pomoć licima sa autizmom „Drugačiji svijet“ i podržavati realizaciju njihovih aktivnosti i programa.