Categories
Rotary aktivnosti

Najava bratimljenja i 10 godna čartera RC Banja Luka Gloria

Dana 11.5.2019. godine u prostorijama Hotela “Bosna” u Banjoj Luci, Rotary Club Banja Luka Gloria je obilježio 10 godina prijateljstva i službe. Na skupu su bili predstavnici 19 klubova iz nekoliko distrikata na čelu sa Guvernerom Disktrikta 1910, gosp. Ismail Sadek.

Tom prilikom je naš klub zaključio sporazum sa Rotary Club Banja Luka Gloria o namjeri bratimljenja, te budućim koracima koji će voditi ka bratimljenju i produbljivanju dobrih veza između ova dva kluba. Time smo posebno počastvovani, jer su članice kluba domaćina odabrale naš klub kao prvi sa kojim će ući u proceduru bratimljenja.

Uz dobro raspoloženje, druženje se nastavilo duboko u noć.