Categories
Rotary aktivnosti

Dan osnivanja Rotarija u svijetu

Dana 23.02. je Dan osnivanja Rotarija u svijetu. Bijeljinski Rotari klub tradicionalno na taj dan daruje porodiljama jednokratna novčana sredstva. Ove godine je bilo 5 porođaja, a 6 novorođenih. Čestitamo našim novim sugrađanima i njihovim porodicama.