Posjeta Guvernera Distrikta 1910

Guverner Distrikta 1910, gospodin Ismail Sadek posjetio je naš klub u ponedeljak 29. oktobra 2018. Nakon sastanka sa bordom kluba, Guverner je održao predavanje na kome su, pored članova Rotary kluba, prisustovali i članovi Rotaract Club Bijeljina i članovi novoosnovanog Inner Wheel Club Bijeljina. Tom prilikom Guverner je pohvalio rad Rotary Club Bijeljina i poželio da naš Distrikt ima više ovakvih klubova. 

Čarter ceremonija Inner Wheel Club Bijeljina

Dana 27.10.2018. godine  od 18:00 časova u svečanom  salonu restorana St. Petersburg „Etno selo Stanišić” održana je svečana proslava čartera povodom prijema u međunarodnu zajednicu „Inner Wheel“, Inner Wheel Club-a Bijeljina.„International Inner Wheel“ je svjetska ženska organizacija koja okuplja prvenstveno supruge članova Rotari klubova s ciljem međusobnog druženja, pomaganja onima kojima je pomoć potrebna, te […]

Predsjednička konferencija

Dana 27.10.2018. godine u Hotelu “Lukavac” u Lukavcu je održana Predsjednička konferencija za trenutne i dolazeće predsjednike Rotari i Rotarakt klubova iz BiH.  Sam događaj su uveličali Guverner Distrikta 1910 Ismail Sadek, te dolazeći Guverner Melitta Becker – Unger.Na samoj konferenciji je obrađeno više interesantnih tema, a oduševilo nas je gostoprimstvo naših domaćina iz RC […]