Rotarijanka

Dana 31.10.2015.godine bijeljinski rotarijanci su bili gosti RC Tuzla, koji su obilježili godišnjicu čarterovanja i tom prilikom uručili laskavo priznanje Rotary Club-u Bijeljina. Pored članova RC i RAC Bijeljina, na tradicionalnoj manifestaciji pečenja rakije “Rotarijanke”, u organizaciji RC Tuzla, prisustvovali su i predstavnici RC Lukavac, RC i RAC Tuzla 99, uz prisustvo Guvernera Distrikta 1910.Pjesme […]

Sastanak sa Guvernerom Distrikta 1910

Sastanak Guvernera Distrikta 1910 g-dina Gerharda Helmana i Distrikt koordinatora g-đice Dijane Bajrović sa predstavnicima Rotary i Rotaract club-a Bijeljina održan je dana 26.10.2015. godine u Hotelu “Pirg” (Etno selo “Stanišići”).Tom prilikom je prethodni predsjednik Dr Vaso Arsenović i predsjednik Rotary club-a Bijeljina Tešo Mojić prezentovali su guverneru aktivnosti koje je Rotary club Bijeljina realizovao […]

Konferencija Rotaract Club-ova Distrikta 1910

Dana 24.10.2015.godine. u Bijeljini je održana distriktna Konferencija Rotarakt klubova Distrikta 1910. To je bila svojevrsno priznanje i potvrda dobrog i predanog rada RAC Bijeljina, koji su postali lideri u regionu u prezentaciji i realizaciji rotarijanske misije. Podršku u organizaciji i realizaciji ovog prestižnog događaja Rotaract Clubu Bijeljina dali su niihovi stariji prijatelji – članovi […]