Dan Rotari pokreta – donacija porodiljama

Rotary Club Bijeljina je 24.02.2015. godine, povodom 110 godina od osnivanja Rotari pokreta u svijetu, uručio svim majkama koje su se porodile dana 23.02.2015.godine u Bijeljini čestitke i po 200 KM. Na godišnjicu osnivanja Rotari pokreta, u bijeljinskoj bolnici se rodilo petoro djece i sva su bila obuhvaćena ovom humanitarnom akcijom.