Uručeni računari OŠ “Vuk Karadžić” Bijeljina

Rotary Club Bijeljina i Rotary Club Northbrook, Ilinois su došli na ideju da promovišu međunarodnu dječju komunikaciju. Odlučili smo se da izaberemo grupu djece u Bijeljini, Bosna i Hercegovini i još jednu grupu djece istog uzrasta u Northbrook-u, Ilinois, SAD. Ove grupe djece treba da razmjene svoje e-mail adrese i počnu da komuniciraju preko Interneta. […]